Salvador Alegret, nou president de l’equip rector de l’UCE

En la reunió celebrada aquesta setmana a Prada (el Conflent) el Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu ha escollit com a nou president de l’UCE Salvador Alegret i Sanromà, que s’imposà en la votació a Jordi Sales i Coderch, president d’ençà de l’any 2010, que optava a la seva quarta reelecció.

Salvador Alegret i Sanromà (Barcelona 1947), doctor en ciències químiques, ha estat catedràtic de química analítica a la Universitat Autònoma de Barcelona (1991-2009). Va ser secretari general de la UAB amb el rector Carles Solà (1994-2002). 
És membre de la Secció de Ciències i Tecnologia, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), d’ençà de l’any 1990. Ha estat secretari general (2002-2005) i vicepresident (2005-2009) d’aquesta mateixa institució. 
Formà part de l’Equip Rector de la Universitat Catalana d’Estiu (1988-1994), com a responsable de l’àrea de ciències. 
És membre del Patronat de la Fundació UCE d’ençà de l’any 2001. Ha estat president de la Fundació Puntcat (2010-2011). 
És catedràtic honorari de química de la University of Santo Tomas, de Manila (Filipines). Actualment exerceix de catedràtic emèrit de química analítica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

SERVEI DE PREMSA
Josep M. Montaner   639 382 835
Joaquim Vilarnau     656 320 934

premsa.uce@gmail.com
www.serveidepremsa.info