Jordi Casassas, president de l’equip rector de l’UCE

Jordi Casassas