L’administració pública: estructura d’Estat?

L'administració pública: estructura d'Estat?